ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Χαλι μηχανς 3,60 το τ.μ
Μοκτες  3,60 το τ.μ.
Χαλι τπου χειρς 4,00 το τ.μ
Χαλι χειρς  4,50 το τ.μ.
Χαλι χειρς μεταξωτ 5,00 το τ.μ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΛΑΞΗ

Χαλι μηχανς 3,90 το τ.μ
Μοκτες 3,90 το τ.μ
Χαλι τπου χειρς 4,50 το τ.μ
Χαλι χειρς 5,00 το τ.μ
Χαλι χειρς μεταξωτ 6,00 το τ.μ
Φλοκτες 3,00 το kg
Κουβρτες 10,00 αν τεμ
Παπλματα (απλ) 10,00 αν τεμ.
Παπλματα (ποπουλο) 12,00 αν τεμ.
Παραλαβ Φρεσκρισμα Φλαξη Παρδοση 3,00 το τ.μ
Επιτπου βιοκαθαρισμς μοκετν 3,00 το τ.μ
Βιολογικς καθαρισμς σαλονιν 20,00 αν θση
Βιοκαθαρισμς στρωμτων κονιας 30,00 αν τεμ
Βιοκαθαρισμς στρωμτων μον 40,00 αν τεμ
Βιοκαθαρισμς στρωμτων διπλ 50,00 αν τεμ.
Καθαρισμς σκαφν αναψυχς κατπιν συμφνιας

Ρλι 1,80 το τρεχον μετρο
 Κρσι απλ  7,00 9,00 το τρεχον μετρο
 Κρσι τπου χειρς 12,00 16,00 το τρεχον μετρο
Αντικατσταση λτεξ σε χαλι 15,00 το τ

Στις τιμς δεν συμπεριλαμβνεται 24% Φ.Π.Α.